Wskaźniki makroekonomiczne. Aktualne dane i wykresy.

Na tej stronie znajdziesz listę źródeł wskaźników makroekonomicznych takich jak inflacja, PKB czy nastroje konsumenckie, które uznałam, że warto mieć zgromadzone w jednym miejscu. Dane te przydają się nie tylko do analizy zmian na przestrzeni określonego czasu, ale również jako źródło danych do prezentacji Brand Managera. 

Aktualne wskaźniki makroekonomiczne:

  • Inflacja
  • Projekcja inflacji (prognoza)
  • PKB
  • Ceny surowców
  • Nastroje konsumenckie (optymizm)
  • Stopa bezrobocia
  • Średnie dochody brutto

Wskaźniki makroekonomiczne do prezentacji

Bardzo często szukam danych rynkowych do prezentacji, aby szybko w 2-3 slajdach zobrazować na wstępie sytuację naszego kraju. Jest to ważny element prezentacji każdego projektu, żeby podkreślić w jakich warunkach prowadzimy projekt czy biznes. Sprawdzam, czy są okoliczności sprzyjające dla projektu, czy też nie. 

Jeśli chcesz pokazać, że warto rozpocząć Twój projekt pokaż te wskaźniki, które działają na Twoją korzyść, a ich trend jest zgodny z Twoim kierunkiem działania (Co to jest Trend? Trend to inaczej linia wzrostu lub spadku na przestrzeni dłuższego okresu.).

Zastanów się jakie czynniki zewnętrzne wpływają na Twój biznes czy projekt. Wybierz następnie wskaźniki makroekonomiczne jakie potrzebujesz i sprawdź jak zmieniały się w ostatnich latach i jak wpływały na całą Twoją branżę.  

Wskaźniki makroekonomiczne

INFLACJA

INFLACJA W POLSCE Aktualny wykres BrandManager

Warto uwzględnić ten wskaźnik w swojej prezentacji gdyż rzuca światło na obecną sytuację ekonomiczną kraju. Poziom inflacji bardzo mocno wpływa na inne czynniki makroekonomiczne jak np. ceny surowców, koszty pracy, a w konsekwencji np. na nastroje konsumenckie. Analiza trendu poziomu inflacji pozwoli Ci odpowiednio wcześniej zareagować na możliwe zagrożenia np. wprowadzając modyfikację planów sprzedażowych lub zmieniając politykę cen dla wybranych kategorii produktowych.

PROGNOZA INFLACJI

Jeśli w Twojej pracy regularnie posługujesz się danymi z rynku polecam Ci śledzić raporty NBP z prognozami sytuacji ekonomicznej i gospodarczej kraju. Poniższy film może stanowić dla Ciebie inspirację i źródło wiedzy w przygotowaniu się do prowadzenia prezentacji. Dane aktualizowane są ok. 3 razy w roku.

PKB

PKB W POLSCE Aktualny wykres BrandManager

PKB co to jest i do czego Ci jest potrzebne w prezentacji. PKB czyli Produkt Krajowy Brutto, to wskaźnik, który świadczy o atrakcyjności gospodarczej danego kraju. A konkretniej PKB opisuje średnią wartość na osobę wszystkich wyprodukowanych dóbr i usług na terenie całego kraju. Bardzo często zestawia się go w prezentacji w porównaniu z innymi krajami by zobrazować, które kraje są lepiej lub gorzej rozwijające się i do kogo możemy się z naszym wynikiem upodabniać. 

KURSY WALUT

KURSY WALUT Aktualny wykres BrandManager

Jeśli Twój biznes w jakimś stopniu opiera się na sprzedaży lub zakupie w innej walucie to koniecznie musisz śledzić zmiany kursu waluty. Wartość kursu determinuje całą Twoją politykę cenową oraz poziom kosztów. Na waluty bardzo silnie wpływa zagraniczna polityka krajów, nieplanowane wydarzenia czy czynniki zewnętrzne jak np. wojna czy pandemia. Warto uargumentować duże wzrosty i spadki na wykresie, by pokazać jak bardzo elastyczna jest to zmienna i czy jesteśmy na takie skoki przygotowani. 

CENY SUROWCÓW

Ceny surowców, podobnie jak kursy walut, bardzo determinują strukturę kosztów i ceny ostateczne do konsumenta. Jeśli pracujesz w firmie przetwórczej warto zaplanować sobie ewentualnie podwyżki lub narzędzia promocyjne w określonych wzrostach lub spadkach. Ważny jest też powód wzrostu cen surowców – może okazać się, że z jakichś względów występuje deficyt surowca i trzeba szukać alternatywnych źródeł by utrzymać ciągłość produkcji.

NASTROJE KONSUMENCKIE

 Ufność Konsumencka to wskaźnik, który ma na celu zobrazować nastroje do konsumowania, poczucie bezpieczeństwa i oczekiwania Konsumentów wobec zmian gospodarczych. Wynik dodatni oznacza przewagę osób optymistycznie nastawionych do zakupów i swojej przyszłości (optymizm). Wynik z wartością ujemną oznacza niestety pesymizm Konsumencki. 

STOPA BEZROBOCIA

STOPA BEZROBOCIA Aktualny wykres BrandManager

Stopa bezrobocia rejestrowanego to wskaźnik przedstawiający stosunek procentowy liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych jako poszukujących prace w stosunku do osób aktywnych zawodowo. Warto zweryfikować również realny wskaźnik osób bezrobotnych, gdzie pod uwagę brane są także osoby w wieku przedprodukcyjnym lub bezrobotne np. z przyczyn zdrowotnych. Najważniejsze jest jednak, aby mieć ogląd na poziom wskaźnika by zweryfikować stabilność gospodarczą i aktywność zawodową na rynku pracy. Jeżeli stopa bezrobocia jest niska, to gospodarka i PKB ma szansę wzrastać, o ile nie trwa aktualnie inny kryzys gospodarczy.

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE BRUTTO NA OSOBĘ

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE BRUTTO Aktualny wykres BrandManager

Wskaźnik ten przedstawia przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających średnio 9 osób. Jest to wartość Może się wydawać, że wskaźnik jest optymistyczny jednak należy wziąć pod uwagę przyrosty inflacji rok do roku, linię trendu dla bankowych stóp procentowych lub np. zmiany w przepisach podatkowych. Może się okazać, że realna kwota do dyspozycji w gospodarstwie domowym będzie mieć ostatecznie wskaźnik ujemny. Dobrze jest więc też zweryfikować stosunek miesięcznego przychodu do wysokości miesięcznych kosztów. Również dostępne w GUS np. w raporcie “Sytuacja gospodarstw domowych w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych”.

Mam nadzieję, że powyższa ściąga aktualnych wskaźników makroekonomicznych będzie dla Ciebie przydatna. Daj znać w komentarzu z jakich innych narzędzi lub wskaźników korzystasz gdy musisz opisać sytuację gospodarczą kraju w swojej prezentacji :). Z jakich innych wiarygodnych źródeł korzystasz?  

(Visited 174 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *