Czego oczekują pracodawcy od Brand Managerów?

Autor: Karolina Kwapisz, Agencja HRK

Rynek pracy dla Opiekunów Marki, szczególnie w dobie intensywnego rozwoju gospodarczego, niezwykle dużej konkurencyjności, różnorodności kanałów mediowych, generuje coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze zarządzania marką. Obecnie Brand Managerowie mają dostęp do kilkuset ofert pracy na terenie Polski. Aby zdobyć pracę w wymarzonej firmie, muszą jednak zadbać o szereg aspektów merytorycznych ale również osobowościowych, które w rezultacie pozwolą wyróżnić się nie na tle innych kandydatów. 

Brand manager okiem rekrutera

Brand Manager odpowiada za przygotowanie strategii marki; w jakim kierunku ma się ona rozwijać, jakie są źródła wzrostu, jak się pozycjonuje na tle konkurencji oraz za jej realizację poprzez inicjowanie działań i koordynację projektów. Praca Brand Managera opiera się na realizacji projektów zazwyczaj w kilkuosobowym zespole wewnętrznym oraz przy wsparciu firm zewnętrznych (agencje marketingowe, reklamowe, domy mediowe, podwykonawcy). Codzienne obowiązki będą obejmowały zarówno projekty związane z rozwojem, „ulepszaniem” obecnego produktu, nowych produktów lub ich wariantów, wchodzeniem w tzw. okazje konsumpcyjne oraz realizację działań związanych z komunikacją marki. Praca Brand Managera wiąże się z kompleksowym prowadzeniem projektów – od zrozumienia potrzeb konsumentów po dostarczenie im produktu, który je zaspokaja.

Czego oczekują pracodawcy od Brand Managerów?

DOŚWIADCZENIE. Jeśli myślisz o rozwoju w obszarze marketingu i zarządzania marką, rozpocznij zdobywanie doświadczenia poprzez staże, praktyki, angażowanie się w ramach wolontariatu w pomoc przy organizacji różnego typu eventów, imprez, wydarzeń. To najlepszy sposób na podpatrzenie pracy profesjonalistów. Dla osób posiadających kilkuletnie doświadczenie na stanowisku, kluczowe będzie skupienie się na zdobywaniu i rozwijaniu takich kompetencji, których docelowo będzie oczekiwała firma, do której będziemy chcieli się dostać. Warto zatem obserwować wymagania w ogłoszeniach o pracę publikowanych przez interesującego nas pracodawcę, zaprosić do kontaktów na LinkedIn osoby pracujące w danej firmie, aby zobaczyć jakimi kwalifikacjami i umiejętnościami dysponują lub w jaki sposób budowali swoją drogę zawodową.

WYKSZTAŁCENIE – w większości ogłoszeń o pracę na pierwszej lub drugiej pozycji w wymaganiach pojawi się punkt dotyczący wykształcenia kierunkowego lub pokrewnego. Warto zatem zadbać o merytoryczne przygotowanie do zawodu. Nawet jeśli na początku kariery w marketingu wyda nam się to niepotrzebne, bo najważniejsze jest przecież doświadczenie lub też pracodawca nie wskazał tego w oczekiwaniach, to jeśli myślisz o sukcesywnym rozwoju kariery i awansie, prędzej czy później pracodawca poprosi Cię o dyplom.

Uczelnie wyższe posiadają w swojej ofercie kilkanaście kierunków studiów z obszaru marketingu. Niemniej ważne będzie stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, np. zdobycie certyfikatu lub dyplomu z obszaru zarządzania projektami będzie dużym atutem.

KLUCZOWE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI – nie będę wymieniać programów komputerowych, narzędzi marketingowych bo tego jesteśmy w stanie się nauczyć w krótkim czasie. Kluczowe będą natomiast: umiejętność szerokiego spojrzenia na biznes, czyli jak Twoje indywidulane działania promujące markę wpłyną na całość funkcjonowania firmy. Pracodawcy co raz częściej zwracają uwagę u kandydatów na  umiejętność planowania i realizacji działań w ujęciu ogólnofirmowym. Ponadto: umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków, współpracy z zespołem, otwartej, pozbawionej uprzedzeń komunikacji, organizacja pracy własnej – efektywne planowanie, delegowanie, zarządzanie czasem. Odporność na stres, presję czasu, krytykę oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje to kluczowe kompetencje i umiejętności, które warto rozwijać. O kreatywności chyba nie muszę wspominać 😉

JĘZYKI – bezwzględnie minimum bardzo dobra znajomość języka angielskiego zarówno w mowie jak i piśmie. Znajomość dodatkowego język będzie atutem. 

OSOBOWOŚĆ – otwartość na ludzi, aktywne słuchanie, spostrzegawczość, charyzma, dojrzałość emocjonalna, odwaga, uśmiech i konsekwencja we wszystkim co robisz. 

Co robić, aby zostać Brand Managerem (przepis😉):

– Zdobywać jak najwięcej doświadczenia w zarządzaniu projektami.

– Szukać możliwości do zdobycia doświadczenia w pracy w grupie, pod presją czasu, znajdowania efektywnych rozwiązań oraz komunikacji.

– Przygotować listę kilku firm/marek, dla których chcielibyście pracować. Najwięcej satysfakcji i frajdy da Wam praca dla marki, którą się lubi i ceni.

– Ustaw powiadomienia na portalach z ogłoszeniami o pracą na wybrane firmy i  sprawdzaj, czy nie rekrutują na stanowiska juniorskie albo nie prowadzą programów stażowych.

– Obserwuj, słuchaj i rozmawiaj z otoczeniem danej firmy lub osób związanych z marketingiem.

– Czytaj, wyciągaj wnioski, analizuj! W zawodzie BM należy mieć rzetelną wiedzę merytoryczną, którą nieustannie trzeba poszerzać.

– W pracy BM trzeba rozumieć postępowanie konsumenta w kontekście podejmowanych decyzji, posiadać swego rodzaju „wyczucie ludzi”, ponadto należy rozumieć wyniki badań marketingowych, znać trendy obecne i prognozy, obserwować co dzieje się na rynkach rozwiniętych gospodarczo.

– Nieodzowne w pracy BMa będą zainteresowania z zakresu socjologii, badań rynkowych, psychologii społecznej, kultury i sztuki.

(Visited 83 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *