BRAND MANAGER – kim jest? Obowiązki i kompetencje Brand Managera

Kim jest Brand Manager

Brand Manager to niezwykle ciekawe stanowisko. Jest to osoba pracująca w dziale marketingu, która odpowiada za wdrożenie i realizowanie strategii marki oraz komunikacji w przedsiębiorstwie. 

W zależności od wielkości lub specyfiki firmy do jego zadań należy m.in. 

 • koordynacja działań związanych z wprowadzaniem nowych produktów na rynek,
 •  zarządzaniem komunikacją i promocją, 
 • analiza rynku oraz konkurencji, 
 • kontrola efektywności działań marketingowych, 
 • czy badania rynkowe. 

Rekomenduje poszczególne kierunki działania przed zarządem. Przygotowuje materiały dla działu handlowego oraz prowadzi komunikację wewnętrzną w zakresie marki oraz produktów. Ściśle współpracuje z takimi działami jak: R&D, sprzedaż, produkcja, konfekcja, analizy, zakupy. 

Na zewnątrz współpracuje z drukarniami, agencjami reklamowymi, eventowymi, strategicznymi, z domami mediowymi lub badawczymi. Przeprowadza badania wewnętrzne i zewnętrzne odnośnie odbioru produktów i marki, analizuje sprzedaż i przyczyny jej wzrostów czy spadków. 

Jednak warto w tym miejscu zaznaczyć, że stanowisko Brand Manager w każdej firmie wygląda inaczej i nie ma jednego sztywnego zakresu obowiązków dla wszystkich firm na rynku. 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Kim jest Brand Manager
 • Brand manager obowiązki
 • Brand manager kompetencje i umiejętności
 • Jak zostać brand managerem – ścieżka kariery
 • Brand Manager – zalety i wady zawodu
 • Jakie firmy poszukują Brand Managerów?

Kim jest brand manager? Stanowisko to często określane jest mianem opiekuna marki, lub kierownika marki. Brand Manager z angielskiego znaczy „zarządzający marką” , w skrócie ”BM”, pracuje zwykle w średnich lub dużych firmach które sprzedają lub wprowadzają nowe produkty lub usługi na rynek. Jego zadaniem jest opieka nad jedną lub kilkoma markami w zależności od strategii przyjętej przez managera marketingu. 

Brand manager w strukturze raportuje bezpośrednio do Managera marketingu. Często w firmach, które posiadają szeroki portfel produktów/usług zatrudnianych jest kilku BM do opieki nad jedną lub kilkoma brandami. Jest to stanowisko kierownicze, wiążące się bardziej z zarządzaniem projektami i procesami niż zespołem. 

Brand Manager jest osobą odpowiedzialną za strategię i działania tworzenia wizerunku firmy. Jego zadaniem jest opracowanie strategii marketingowej na podstawie analizy rynku i znajomości danej branży. Jest opiekunem marki, trzymającym pieczę nad działaniami reklamowymi mającymi na celu wykreowanie, polepszenie lub podtrzymanie jej wizerunku. To strategiczny partner każdego biznesu, który działa samodzielnie na powierzonym obszarze i przydzielonych zadaniach.

Do zakresu obowiązków Brand Managera, należą między innymi:

 • Opracowywanie, wdrażanie i rozwijanie strategii marketingowej (marki, promocji)
 • Opracowywanie i wdrażanie planów sprzedażowych i promocyjnych dla marek w portfelu przedsiębiorstwa
 • Udoskonalanie i poszukiwanie rozwiązań marketingowych
 • Organizowanie promocji inicjowanych przez strukturę handlu i marketingu
 • Nadzór nad prawidłowo przygotowaną ofertą promocyjną (dział marketingu – konsultacja dział analiz – klient)
 • Negocjacje handlowe z agencjami marketingowymi, drukarniami, dostawcami.
 • Analiza rynku – poszukiwanie nowych rozwiązań celem zaspokojenia potrzeb klienta
 • Monitorowanie działań konkurentów na rynku odnośnie działań marketingowych (promocje, opakowania, produkty)
 • Zapewnienie prawidłowego przepływu informacji (klient-technologia – produkcja – dystrybucja – klient)
 • Wykonywanie innych prac nieokreślonych w zakresie czynności i obowiązków (w ramach funkcji komórki organizacyjnej) zleconych przez przełożonego w przypadkach, gdy realizacja zadania wymaga pilnego, sprawnego działania.
 • Projektowanie nowych opakowań
 • Przygotowanie oprawy graficznej na nowe produkty i istniejące
 • Opracowywanie osłonek, etykiet na produkty
 • Zarządzanie marką i działaniami marketingowymi z nią związanymi
 • Zarządzanie portfelem produktów i działaniami z nim związanymi
 • Prowadzenie badań konsumenckich
 • Zarządzanie aktywnościami komunikacyjnymi w mediach (TV, Internet)
 • Uzgadnianie akcji promocyjnych z handlowcami (promocje gazetkowe, weekendówki, wrzutki i inne)
 • Aktualizacji materiałów informacyjno- produktowych (katalogi, foldery)
 • Kontrola wykorzystania materiałów promocyjnych przez pracowników działu handlowego
 • Przygotowanie materiałów  informacyjnych przy wdrażaniu nowości produktowych
 • Tworzenie materiałów marketingowych (kreacja, wydruk)
 • Realizacja zleceń na wizerunkowe gadżety reklamowe
 • Obsługa profilu FB, Instagrama oraz stron internetowych
 • Przygotowanie prezentacji dla działu handlowego z ofertami/konceptami produktowymi
 • Ścisła współpraca z działem technologii i innymi działami przy opracowaniu i wprowadzaniu nowych produktów
 • Współorganizacja i aktywny udział w wydarzeniach promocyjnych
 • Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń powiązanych z marką

Wymagania: Jakie umiejętności i kompetencje powinien mieć Brand Manager

Aby uporządkować pewną wiedzę muszę tylko wyjaśnić czym są kwalifikacje a czym kompetencje. 

Czym są kwalifikacje a czym kompetencje

"Opisując umiejętności, wspominamy o kompetencjach twardych i miękkich, które są ważne na stanowisku, o jakie się ubiegamy. Przykłady kompetencji miękkich to: kreatywność, zarządzanie sobą w czasie, komunikatywność czy umiejętność pracy w zespole. Kompetencje twarde to: wiedza specjalistyczna/branżowa, znajomość języków obcych, a także obsługa konkretnych programów komputerowych. Kwalifikacje są niemal tym samym, co wykształcenie i oznaczają wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu. Zdobywa się je w trakcie nauki w liceum, technikum lub szkole zawodowej oraz w trakcie studiów. Świadectwa, dyplomy i certyfikaty stanowią potwierdzenie zdobycia kwalifikacji. Kompetencje twarde i kwalifikacje to podobne pojęcia. Podstawowa różnica między nimi polega na tym, że kompetencje nie muszą być potwierdzone dokumentami i uprawnieniami."

Źródło: https://porady.pracuj.pl/rozmowa-kwalifikacyjna/kompetencje-a-kwalifikacje-roznice/

Przykładowe kompetencje miękkie Brand Managera

Podejście projektowe i strategiczne, umiejętność zbierania danych, samodzielność + praca zespołowa, kreatywność, analityczne i logiczne myślenie, wysoka kultura osobista, zdolność szybkiego uczenia się, komunikatywność, empatia, optymizm.

Przykładowe kompetencje twarde Brand Managera

Wiedza z zakresu marketingu, ekonomii, tworzenia strategii marki, komunikacji, badań rynku, statystyki, zarządzania produktami oraz projektami. Doświadczenie w pracy z agencjami, drukarniami oraz znajomość specyfiki rynku w branży w której funkcjonuje dane przedsiębiorstwo.

Przykładowe kwalifikacje Brand Managera

Ukończone studia podyplomowe z zarządzania projektami, markami, produktami, prawo jazdy kat. B od 2007r., certyfikat TOEIC j. angielski poziom B2

Ważne aspekty pracy na stanowisku Brand Managera

Doświadczenie, które warto mieć na stanowisku Brand Manager:

 • ilość SKU którymi zarządzasz (SKU czyli z ang. Stock Keeping Unit, ale w uproszczeniu chodzi o ilość produktów w portfelu, którym się opiekujesz)
 • ilość brandów którymi zarządasz
 • sukcesy prowadzonych marek
 • porażki prowadzonych marek
 • umiejętna praca na danych rynkowych

Wiedza z zakresu: (lub chociaż orientowanie się w aktualnej sytuacji lub znajomość podstaw danego zagadnienia)

 • psychologii konsumenta
 • trendów rynku i trendach konsumpcji
 • projektowania opakowań i różnych kompozycji
 • znaczenie symboli w kategorii – semantyka
 • wiedzą o konkurencji i ich produktach, promocji,
 • charakterystyki kanałów dystrybucji
 • wiedzą o rynku
 • wiedza o technologii
 • wiedzą o kategorii
 • wiedzą o firmie, a w szczególności jej historii
 • wiedzą o kulturach
 • o ekonomii produktu i marki
 • strukturze i narzędziach sprzedaży
 • o wymaganiach prawnych i kazusach
 • wiedzą o metodach i wskaźnikach podnoszących i mierzących efektywność
 • wiedzą o metodach prezentacji danych
 • wiedzą o produkcie/ usłudze
 • strategiach działania w kryzysie, w walce z konkurencyjnymi atakami,
 • o metodach planowania i kontroli działań

Umiejętności

 • planowania
 • wyciągania wniosków z danych
 • budowania celów operacyjnych i strategicznych
 • rozwiązywania problemów
 • skutecznej komunikacji między działami
 • łączenia kropek
 • podejmowania decyzji łatwych i trudnych
 • działania pod presją czasu
 • porozumiewania się w języku angielskim
 • wyboru i kontroli podwykonawców
 • przekonywania innych
 • tworzenia przekonujących argumentów
 • umiejętność prezentacji projektu i danych
 • budowania własnej wiarygodności
 • bronienia własnego stanowiska w obliczu krytyki
 • przyjmowania krytyki
 • reakcji na bezpośredni atak konkurencji
 • działania w obliczu kryzysu np. komunikacyjnego

Brand Manager – zalety i wady zawodu

Zalety pracy na stanowisku Brand Manager

Ogromną zaletą zawodu Brand Managera jest niewątpliwie dynamika pracy. Osoba zatrudniona na tym stanowisku może realizować różnorodne projekty, a także zdobywać wiedzę z nowych dziedzin. Obserwacja nowych trendów i analiza rynku, oferuje możliwość wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. 

To zaś przekłada się na pracę pełną pozytywnych wrażeń o wysokiej różnorodności i dynamice. Najczęstszym plusem wymienianym przez opiekunów marki jest niewątpliwie praca z ludźmi. Ponieważ funkcja ta wymaga prowadzenia komunikacji i częstego kontaktu z ludźmi, Brand Managerowie nawiązują mnóstwo kontaktów. 

Zawód ten pozwala także nieustannie się rozwijać, stale poszerzać wiedzą i zdobywać nowe doświadczenia. Dzięki temu można szerzej spojrzeć na świat, co także pozwala widzieć projekty z nieco innej perspektywy. Osoby kreatywne, energiczne, kochające dynamiczną pracę sprawdzą się w tym zawodzie wyśmienicie.

Czy jesteś gotowy/a do pracy na stanowisku Brand Manager?

Warto jednak nadmienić, że jest to praca dla ludzi o silnych nerwach i wysokiej odporności na stres. Tempo pracy, ilość projektów czy ich złożoność wymaga podejmowania szybkich decyzji. Często niezbędne jest implementowania konkretnych działań w kampaniach nakładających się na siebie w czasie. Wymaga to dużej organizacji pracy oraz umiejętności wykorzystania odpowiednich narzędzi do zarządzania projektami.

Jeśli mimo to w dalszym ciągu chcesz zostać Brand Managerem przeczytaj artykuł o 10 książkach wspierających pracę Brand Managera.

Brand Manager kariera – jak zdobyć posadę opiekuna marki?

Aby pracować w takim zawodzie, niezbędne jest ukończenie szkoły wyższej na kierunku zarządzania i marketingu. Taki fundament pozwoli wspinać się po szczeblach kariery w tym zawodzie, lecz coraz częściej zdarzają się rekrutacje, w których to doświadczenie i umiejętności mają pierwszeństwo nad wykształceniem. 

Są więc pewne cechy, którymi dobry Brand Manager musi się wyróżniać. Musi być osobą otwartą, ciekawą nowych doświadczeń i rządną wiedzy. Podstawą jest dobre rozumienie danych rynkowych oraz finansów i umiejętność wypracowania rekomendacji na podstawie dostępnych źródeł wiedzy. 

Powinien wykazywać także umiejętności komunikacyjne, wiedzę z zakresu marketingu i szeroko pojętej reklamy. Niezwykle ważną cechą jest także umiejętność kierowania zespołem, kreatywność oraz odporność na stres. Ponieważ jest to zawód nowoczesny i nierzadko wymaga komunikacji międzynarodowej, znajomość języka angielskiego jest obowiązkowa.

Jakie firmy poszukują Brand Managerów?

Mimo, że Brand Manager to zawód stosunkowo nowy, zainteresowanie nim rośnie w błyskawicznym tempie. Zarówno świeże firmy, jak i te z wieloletnim stażem, chętnie rekrutują na to stanowisko. Nie brakuje także chętnych kandydatów. Kariera Brand Managera rozpoczyna się już na praktykach. Jednak wyjątkowo ambitne osoby potrafią szybko wspiąć się po szczeblach kariery. Kariery, do której droga nierzadko bywa bardzo kręta.

W dobie tak prężnie rozwiniętej cyfryzacji niemalże wszystkie firmy potrzebują w swojej strukturze Brand Managera. Są jednak branże, w których ta osoba jest wręcz niezbędna. Wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa produkcyjne, które posiadają własną markę to firmy poszukujące opiekunów marki jak np. branża spożywcza, kosmetyczna czy farmaceutyczna. Również dystrybutorzy marek zagranicznych, czy producenci z siedzibą w innym kraju rekrutują na stanowisko Brand Managera. Warto jednak nadmienić, że BM to osoba, która pomaga w rozwoju firmy poprzez szeroko pojęty marketing. Dlatego też firm poszukujących Brand Managerów jest całe mnóstwo, od niewielkich przedsiębiorstw usługowych po ogromne korporacje.

Jakie są oczekiwania pracodawców wobec Kandydatów na stanowisko Brand Manager?

Na to pytanie poprosiłam o odpowiedź Headhunterkę panią Karolinę Kwapisz z agencji pracy HRK. Przeczytaj cały artykuł Brand Manager okiem rekrutera >>>

Brand manager karta stanowiska pracy [ plik do pobrania ]

(Visited 854 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *